بخش همودیالیز کلینیک سبزدرمان

شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی سبز درمان شرق با ترکیبی از چهار پزشک و سه متخصص رشته‌های مرتبط پزشکی، برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و مشاوره‌ای به مردم ایران به ویژه مردم خراسان تاسیس شده است. شرکت سبز درمان شرق در سال ۱۳۸۲ به شماره ۱۹۶۹۴ به ثبت رسید و پس از بررسی‌ها و اقدمات اولیه، تاسیس دو کلینیک را وجهه همت خود قرار داد. نیروی جوان و کارا از یک سو و تجربه از سوی دیگر دست به دست هم دادند تا در مدتی نسبتا کوتاه اولین کلینیک همودیالیز خارج بیمارستانی ایران در شهر مشهد شکل گیرد که در آن بیماران با دستگاه‌های پیشرفته فرزنیوس آلمان دیالیز می‌شوند.

بخش همودیالیز سبز درمان یکی از بخش‌های تخصص داخلی سبز درمان می باشد که با ۲۱ تخت برای بیماران دیالیز و ۲ تخت برای بیماران دیالیز اورژانس، به بیماران سرویس می‌دهد. این بخش پذیرای بیماران دیالیزی تمام بخش‌های داخلی، جراحی و اورژانس می‌باشد.

همودیالیز برای بیمارانی که به طور دائم نیاز به دیالیز دارند یا به طور موقت دچار نارسایی کلیه شده‌اند انجام می‌شود. بیماران این بخش ماهانه تحت آزمایش و تست‌های سرولوژی قرار می‌گیرند و هر ۶ ماه از نظر هپاتیت B، هپاتیت C و بیماری ایدز تست می‌شوند. بیماران روزانه توسط نفرولوژیست ویزیت می‌شوند. در این بخش داروهایی که نیاز به تزریق بعد از دیالیز یا حین دیالیز دارند توسط پرستاران دیالیز تزریق می‌شود. پانسمان کاتتر دیالیز در بخش دیالیز توسط پرستاران دیالیز انجام می‌شود. بیماران حین دیالیز هر یک ساعت از نظر فشار خون توسط پرستار دیالیز کنترل می‌شوند همه بیماران دارای پرونده هستند و آزمایشات ضمیمه پرونده و در کامپیوتر ثبت می‌گردد.

شماره تماس بخش همودیالیز:

  • 05138438828

پزشکان شاغل در بخش همودیالیز