بخش پلی کلینیک

در بخش پلی‌کلینیک پزشکان متخصص بیماری‌های داخلی، غدد داخلی، گوارش، ریه، دیابت و غیره بیماران را معاینه می‌کنند و در صورت نیاز به سایر پزشکان به آن‌ها ارجاع می‌دهند.

تلفن بخش:

  • 05138434784

رییس بخش پلی کلینیک