یادگار فروید


آنا فروید، دختر زیگموند فروید، نیز همچون پدرش روانکاوی متبحر بود و بالاخره سهم خاص خود را در روانکاوی به انجام رساند.

در حالی که پدر او در درجه اول بر واپس زدن به عنوان مکانیزم دفاعی تمرکز می کرد، آنافروید تک تک مکانیزم های دفاعی، از جمله واکنش سازی، پسرفت، انطباق، درون فکنی، همانند سازی، برگشت به سوی خود، وارون سازی و والایش را مورد پرداخت ماهرانه قرار داد.

او همچنین در روانشناسی ایگو جدید یک فرد کلیدی بود و هم او بود که تاکید نمود ” زیر سطح عمقی ” وجود دارد. به عبارت دیگر، دفاع ها توسط ایگو برای اجتناب از امیال نامقبول متعلق به اید راهبری می شوند خود پیچیده و شایسته توجه هستند. تا آن زمان تمرکز در درجه اول متوجه کشف امیال جنسی و پرخاشگری ناخودآگاه بود.

او همچنین سهم پژوهشی در زمینه روانکاوی کودک داشت و کاربرد ایگو را در رشد شخصیت مطالعه نمود. او در سال 1947 کلینیک و دوره روان درمانی کودک hampstead را در لندن تاسیس نمود و مدیریت آن را به عهده داشت.

نقل، با اندکی تغییر، از کتاب روانپزشکی کاپلان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *