فیزیولوژی بلع طبیعی


 

بلع طبیعـی یـک مکانیسم پیچیـده اسـت کـه در طول آن غذایی که در دهان گذاشته میشود از لحـاظ حجـم و غلظـت تغییر یافتـه تـا بتوانـد بـه راحتی از طریق حلق و مـری برای مراحـل بعـدی گوارش وارد معـده شـود. این فرایند طی مراحلی انجام می شود که به طور کلی به سه

مرحله دهانی، حلقی و مروی تقسیم می شوند.

حال اگر در هر یک از این مراحـل و فعالیـت هـای حسی-حرکتی مربوط به آنها، ضایعـه یا مشکلی بـه وجـود آیـد و مـاده غذایـی یـا مـایـع نتواند به راحتی از دهان وارد معـده گردد منجـر به بروز اختلال بلع یا دیسفاژی میشود.

  1.  
  2. دیسفاژی و علل آن

کلمه(دیسفاژی) یک واژه یونانـی اسـت کـہ بـه معنی اختلال در خوردن می باشد.

اختلال بلع در هر سنی بروز می کند ولی شیوع آن در بین افراد سالمند بیشتر از سایر گروه های سنی است.

به طور کلی علت شناسی اختلال بلع به دو گروه

کلی تقسیم می شود:

۱-مشکلات مکانیکی یا ساختاری

۲-مشکلات عصب شناختی

 

مشکلات مکانیکی یا ساختاری

جراحی و برداشـتن قسمتی از ساختارهای دهـان حلق، حنجرہ یا مری به علت سرطان، التهابـات حـاد، تروما، ماکروگلوسیا (بزرگی زبان)، انحراف حلقی-مـروی، بیماری های مهـره هـای گـردن، لولـه های بینی-معـدی، لولـه هـای تراکئوستومی، خشکی دهان، مشکلات دندانی و زخمهای ناحیه دهان.

 

مشکلات عصبی شناختی

سکته های مغزی، آسیب های مغزی ناشی از ضربه، فلج مغزی، دمانس شامل بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون، فـلـج فـوق هسته پیشرونده ،بیماری هانتینگتون، بیماری ویلسون، تورتیکولیس، بیماری

نورون حرکتـی، مالتیپل اسکلروزیس، تومورهـای سیستم عصبـی، پولیومیلیـت، و سـندروم بعـد از پولیو، عفونت های سیستم عصبی، سندروم گلیـن باره، میاستنی گراویس، میوپاتی، تغییرات نورولوژیکی وابسته به سن، اختلال بلع روانزاد.

 

درمان و توانبخشی

پس از انجام ارزیابی هـای بالینی و آزمایشگاهی لازم، بایـد بـرای بیماران مبتلا به اختلال بلع یک برنامه درمانی طراحـی شـود. برای برنامـه ریـزی

درمـان، آسیب شناس گفتار و زبـان بـه عنـوان درمانگـر بلـع با همکاری رادیولوژیسـت بـر اسـاس علائم و نشانه های موجود در هر یک از روش های تصویربرداری؛ نـوع مشکل فیزیولوژیک یـا محـل ضایعه آناتومیکی که باعث ایجاد اختلال بلـع شـده است تشخیص میدهد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *